Schrijf je in op onze nieuwsbrief.newsletter

anouk vilain | art gallery | Artists anouk vilain | art gallery | Yves Velter

Yves Velter

°1967, Oostende - woont en werkt te Oostende

Een ontnuchterend besef van ontheemding en vervreemding ligt aan de basis van het oeuvre van Yves Velter, waardoor zijn interesse voor humane waarden sterk naar voor komt in zijn werk. De existentiële vragen en de psychische problematiek die daamee samenhangt, vormen de kerninhoud van zijn artistieke productie. De verstilde personages in zijn werk zijn gebaseerd op bestaande mensen die anoniem zijn gemaakt door ze gedeeltelijk te abstraheren in een tijdloze omgeving. Ze worden in situaties geplaatst waar ze een opening in de realiteit maken en zo de onmogelijkheid een antwoord te geven, doorbreken. Velter gelooft niet in antwoorden vinden via kunst, maar wel in alternatieven op antwoorden, onbeantwoordbare vragen zin geven door ze te verbeelden en bespreekbaar te maken.

More info

http://www.yvesvelter.com